Ola Brændjord style=

Ola Brændjord

Redaktør
Per Steinar Due-Monsen style=

Per Steinar Due-Monsen

Leder Festkomité
Marit Helene Skorstad style=

Marit Helene Skorstad

Leder Sosialkomite
Tron Svenke style=

Tron Svenke

President
Arvid Kvalen style=

Arvid Kvalen

Visepresident
Odd Vidar Hasle style=

Odd Vidar Hasle

Sekretær
Jan Fyen style=

Jan Fyen

Kasserer
Knut Morten Ertzgaard style=

Knut Morten Ertzgaard

Past president